Ročná prehliadka

Prečo robiť pravidelné prehliadky kotla?

 • Ročné prehliadky, či  pravidelná údržba plynových kotlov je  často podceňovaná, pritom  profesionálna údržba  kotla nie je  časovo ani cenovo náročná. Nepodceňujte pravidelnú údržbu plynového kotla,  nevystavujte sa zbytočnému riziku poškodenia  vášho kotla a hlavne  vášho zdravia  a bezpečnosti v domácnosti.
 • Pravidelným  servisom  plynového spotrebiča, ktorý by sa mal vykonávať jeden krát ročne ( najvhodnejšie  po vykurovacej sezóne),  sa predchádza zbytočným poruchám zariadenia, zvýšenej spotrebe paliva, predlžuje sa jeho životnosť a v neposlednom rade aj bezpečnosť.
 • Okrem kotlov elektrických, ktoré sú v skupine kotlov v menšom zastúpení rozdeľujeme kotle na dve základné skupiny a to na kotle atmosferické (komínové aj turbo s ventilátorom) a kondenzačné.

Pri ročnej prehliadke atmosferického kotla vám skontrolujem:

 • kontrola prívodu plynu
 • zhodnotenie celkového stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • premeranie plynotesnosti plynového rozvodu kotla
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlakovanie vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • premeranie a prípadné dotlakovanie expanzomatu
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród
 • kontrola zapálenia horáka, nastavenie tlakov plynu na triskách, kontrola výkonu
 • nastavenie min. a max. tlaku na triskách
 • prečistenie lopatiek spalinového ventilátora tlakovým vzduchom (u kotlov turbo)
 • vyčistenie výmenníka špeciálnym hrebeňovým prípravkom + tlakovým vzduchom, pri väčšom znečistení za mokra + chémiou
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke

Servisná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa:

 • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • vyčistenie priestoru kotla vysávačom, štetcom a tlakovým vzduchom
 • prečistenie filtra na spiatočke, u kotlov starších ako 2 roky vypustenie vykurovacej vody z kotla, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
 • demontáž horáka, vyčistenie mosadznou kefou, tlakovým vzduchom
 • u kondenzačných  kotlov výmenník vyčistený vždy mechanicky, tlakovým vzduchom + výplachom, naviac vyčistenie sifónu kondenzátu
 • preverenie a očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
 • u kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora Testo 320
 • kontrola funkcie  bezpečnostných systémov kotla, kontrola tesnosti plynovej armatúry  detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynovej armatúre kotla
 • vyhotovenie servisného protokolu