Ročná prehliadka

Prečo robiť pravidelné prehliadky kotla?

 • Ročné prehliadky, či  pravidelná údržba plynových kotlov je  často podceňovaná, pritom  profesionálna údržba  kotla nie je  časovo ani cenovo náročná. Nepodceňujte pravidelnú údržbu plynového kotla,  nevystavujte sa zbytočnému riziku poškodenia  vášho kotla a hlavne  vášho zdravia  a bezpečnosti v domácnosti.
 • Pravidelným  servisom  plynového spotrebiča, ktorý by sa mal vykonávať jeden krát ročne ( najvhodnejšie  po vykurovacej sezóne),  sa predchádza zbytočným poruchám zariadenia, zvýšenej spotrebe paliva, predlžuje sa jeho životnosť a v neposlednom rade aj bezpečnosť.
 • Okrem kotlov elektrických, ktoré sú v skupine kotlov v menšom zastúpení rozdeľujeme kotle na dve základné skupiny a to na kotle atmosferické (komínové aj turbo s ventilátorom) a kondenzačné.

Pri ročnej prehliadke atmosferického kotla vám skontrolujeme:

 • kontrola prívodu plynu
 • zhodnotenie celkového stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • premeranie  plynotesnosti plynového rozvodu kotla
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlakovanie vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • premeranie  a prípadné dotlakovanie expanzomatu
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród
 • kontrola zapálenia horáka, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke

Servisná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa:

 • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • vyčistenie priestoru kotla vysávačom, štetcom a tlakovým vzduchom
 • prečistenie filtra na spiatočke, u kotlov starších ako 2 roky vypustenie vykurovacej vody, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
 • demontáž horáka, vyčistenie mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, popr. prepláchnutie
 • vyčistenie  výmenníka špeciálnym hrebeňovým prípravkom  + tlakovým vzduchom, pri väčšom znečistení za mokra + chémiou.
 • u kondenzačných  kotlov výmenník vyčistený vždy mechanicky + výplachom, naviac vyčistenie sifónu kondenzátu
 • prečistenie  spalinových lopatiek (turbo)  ventilátorov tlakovým vzduchom
 • preverenie a očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
 • kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max. tlaku, u kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora Testo 320
 • kontrola funkcie  bezpečnostných systémov kotla (napr. poistky spätného ťahu spalín u komínových kotlov)-kontrola tesnosti plynových armatúr  detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla
 • vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotla