Servisné služby

V rámci nášho pôsobenia zabezpečujeme:

  • Autorizovaný servis kotlov
  • Periodické  ročné  prehliadky
  • Záručné a pozáručné opravy kotlov
  • Výmeny kotlov
  • Uvedenie kotlov do prevádzky